ศูนย์ HCEC โรงเรียนวาปีปทุม จัดการอบรมความรู้ด้านการเงินสำหรับเด็ก (Cha Ching)

เมื่อวันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม 2565 ศูยน์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ(ศูนย์ HCEC) โรงเรียนวาปีปทุม จัดการอบรมความรู้ด้านการเงินสำหรับเด็ก (Cha Ching) ให้กับครูโรงเรียนคุณภาพ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต 2 จำนวน 20 คน จาก 4 โรงเรียน ดังนี้ 1.โรงเรียนอนุบาลนครจำปาศรี 2.โรงเรียนบ้านหนองจิก 3. โรงเรียนบ้านโคกเพิ่มโคกกลาง 4.โรงเรียนบ้านหนองกลางโคก โดยมี ดร.มนูญ เพชรมีแก้ว ประธานศูยน์ศูนย์ HCEC โรงเรียนวาปีปทุม เป็นประธานในการเปิดอบรมและนายสุรเชษฐ์ โคตรพัฒน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวาปีปทุม ได้กล่าวต้อนรับผู้เข้ารับการอบรมในคร้งนี้

About fld

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น